Commercial Rates

Notice of Rates Having Been Made - County of Dún Laoghaire - Rathdown 2023

General News
Newspaper Notice

Notice is hereby given that on 27th January 2023, County Rates have been duly made on the property rateable thereto in the County of Dún Laoghaire-Rathdown.

The Annual Rate on Valuation for the service of the financial year ending on 31st December 2023 is 0.1801.

COUNTY CHARGES
Annual Rate on Valuation 0.1801

The rate books are now in my custody and may be inspected by any person affected thereby at the Council’s offices at County Hall, Marine Road, Dún Laoghaire and will be there open for such inspection between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. exclusive of Saturdays, Sundays and Bank Holidays.  The said rates will be payable from and after the publication of this notice.

Dated this 30th January, 2023

Helena Cunningham,
Director of Finance & Economic Development Department,
Dún Laoghaire-Rathdown County Council,
County Hall,
Marine Road,
Dún Laoghaire.

Fógraítear leis seo gur gearradh Rátaí Contae ar an 27ú Eanáir,  2023 ar shealúchas atá faoi ráta i gContae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Is é 0.1801 an Ráta Bliantúil ar Luacháil le haghaidh sheirbhís na bliana airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2023.

MUIRIR CONTAE
Ráta Bliantúil ar Luacháil 0.1801


Tá na leabhair rátaí faoi mo chúram anois agus is féidir le haon duine lena mbaineann siad iniúchadh a dhéanamh orthu in Oifigí na Comhairle ag Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire agus beidh siad ar fáil ansin len iad a iniúchadh  idir na h-uaireanta 10.00 r.n. agus 4.00 i.n. seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc.  Beidh na rátaí thuasluaite iníoctha ó dháta fhoilsithe an fhógra seo agus uaidh sin amach.

Arna dhátú 30ú Eanáir, 2023.

Helena Ní Chuinneagáin,
Stiúrthóir ar An Roinn Airgeadais agus Forbairt Eacnamaíochta,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire.

News

View all

We care about your feedback. Have your say.

Is this page useful?

Any concerns with your local area?

Report a problem with the Council