A

Languages

Intro Text 

Is pacáiste beart é seo a chuireann eagraíocht ar fáil don fhoireann agus do chuairteoirí chun pátrúin taistil atá níos inbhuanaithe a chur chun cinn a bhainisteoidh úsáid charr agus a laghdóidh an úsáid sin. 

Pléann Plean Taistil rathúil le saincheisteanna comhshaoil agus sláinte agus cuireann sé breis roghanna taistil ar fáil don fhoireann agus do chuairteoirí.

Beimid sásta comhairle a chur ar fáil d’ionaid oibre freisin maidir le pleananna taistil a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.

D’fhéadfadh sé a bheith go maith do ghnóthaí siúl, rothaíocht, iompar taistil agus úsáid stuama charr a chur chun cinn agus is féidir é seo a dhéanamh le plean taistil don ionad oibre (tugtar Plean Bainistíochta Soghluaiseachta air seo freisin).

Tá an Chomhairle ag forbairt a Plean Taistil féin faoi láthair agus rinne sí rothaíocht a chur chun cinn trí spásanna do pháirceáil rothar a chur ar fáil i gcarrchlós in Íoslach Halla an Chontae agus áiseanna ceatha i Halla an Chontae agus i gCearnóg an Chuain do bhaill foirne a bhíonn ag rothaíocht.

Chun buntáistí na pleanála tráchta inbhuanaithe a bhaint amach, tá na nithe seo a leanas ar siúl againn freisin: 

 • Líon na rianta rothaíochta tiomnaithe a théann isteach go Dún Laoghaire a mhéadú sna blianta atá romhainn.
 • Scéimeanna comhroinnte oibre, uaireanta oibre solúbtha, an scéim pasanna taistil, an scéim um rothaíocht chun na hoibre agus liúntais don taisteal ar ghnó a chur ar fáil.
 • Scéim comhroinnte carr don fhoireann a thabhairt isteach ar shuíomh idirlín tiomnaithe.
 • Éifeachtacht feithiclí flít a fheabhsú ó thaobh an chomhshaoil de.
 • Tionscnaimh taistil inbhuanaithe a bheith mar chuid de pholasaithe agus cleachtais na Comhairle.
 • Tionscnaimh taistil inbhuanaithe a áireamh mar chuid den Phróiseas um Fhorbairt Bainistíochta.

Na Buntáistí

Tá roinnt buntáistí ag baint le plean taistil d’fhostaithe, foireann agus don phobal áitiúil: 

Buntáistí don Fhostóir:

 • Lucht oibre níos sláintiúla a mbaineann níos lú strus agus níos lú saoire bhreoiteachta leo. 

 • Lucht oibre atá níos spreagtha agus níos táirgiúla

 • Roghanna taistil níos fearr don fhoireann

 • Costais agus éileamh níos lú ar pháirceáil carr.

Buntáistí don Fhostaí:

 • Níos mó roghanna taistil agus taisteal níos saoire
 • Áiseanna rothaíochta níos fearr
 • Stíl maireachtála níos sláintiúla agus níos lú struis
 • Cleachtais oibre níos solúbtha

Buntáistí don Phobal:

 • Níos lú brú tráchta

 • Caighdeán aeir níos fearr

 • Níos mó eolais ar roghanna taistil

 • Amanna turais níos fearr

 • Tuilleadh spásanna páirceála do rothair

Tá eolas níos mionsonraithe ar phleanáil taistil ar leathanaigh ghréasáin an Údaráis Náisiúnta Iompair, nó, tá léargas níos leithne ar shuíomh idirlín Roinn Taistil na Ríochta Aontaithe.

 

 

Back