A

Languages

Tá an Rannóg Tráchta freagrach as ceadúnú agus as comharthaí agus línte a chur ar na bóithre go léir sa Chontae, agus tá an Rannóg Cothabhála Bóithre freagrach as na comharthaí a chothabháil.

Tá an fhreagracht fhoriomlán as an ngréasán náisiúnta bóithre ar an Údarás Náisiúnta um Bóithre (NRA) lena n-áirítear pleanáil, maoirseacht agus cuaillí bóithre.

Tá comharthaí soiléire agus éifeachtacha ríthábhachtach:

  • Le haghaidh gréasán bóithre éifeachtach & slán a oibriú
  • Chun rialacháin tráchta a fhorfheidhmiú

Más mian leat iarratas foirmeálta a chur isteach ar chomharthaí agus línte reachtúla, cliceáil ar an gceist choitianta “Conas a iarraim go gcuirfear comharthaí agus línte ar bhóthar?"

Tá 4 phríomhcineál comhartha bóthair: 

 

Treochomharthaí

De ghnáth, tugann treochomharthaí eolas d’úsáideoirí bóthair ar bhealaí, áiteanna agus saoráidí a bhfuil luach nó spéis ar leith ag baint leo. Is féidir iad a chur faoi na ceannteidil seo a leanas: 

  • Comharthaí réigiúnacha agus sráide
  • Mótarbhealach
  • Eolas Áitiúil
 
Back