Intro Text 

Ghlac an Chomhairle le Plean Ceantair Áitiúil Ghráinseach an Déin i Meitheamh 2010. Cuireadh 5 bliana eile le saolré an Phlean ó Mheitheamh 2015.

Back