A

Languages

Intro Text 

Housing Allocations Section deals with the provision of housing to people who have been assessed under the Council’s Allocation Scheme and are deemed eligible for social housing support. Eligible applicants are placed on the Council’s Housing List in order of date of application and progress on a ‘Time on List’ basis.  Social Housing support means Council owned, RAS, Leased and Voluntary Housing Association dwellings.

How to Apply For Council Housing

A fully completed application form and relevant documentation (see below) must be submitted. Your application will be assessed and it may be necessary for an appointment to be made for an interview with housing staff.

Am I eligible for Council Housing?
Criteria for eligibility for Council housing are included in the Council's Allocation Scheme. 

Eligibility criteria include:

 • Need-You must be in genuine need of housing and be unable to provide accommodation from your own resources
 • Right to live in Ireland-You must have a legal right to remain in the State on a long term basis
 • Age-You must be 18 years of age or older
 • Income – your net income must be below the thresholds below:-

Housing Areas
You may apply to one Local Authority only. If you are applying to Dún Laoghaire-Rathdown County Council you can choose up to three housing areas in the Dublin region, at least one of which must be in Dún Laoghaire-Rathdown County Council.

Your other two areas may be in Dublin City, South Dublin County or Fingal County. If you opt for an area in any other county, we will forward your information to the housing authorities chosen. Dún Laoghaire-Rathdown County Council will manage your application.  Changes of areas of choice may be made once in any twelve month period by completing Area Of Choice Form.

How long will it take before I get offered housing?
Unfortunately this cannot be determined.  There is a long list of applicants awaiting social housing support.

What happens if I refuse an offer of housing?
Should you refuse two offers of housing within a twelve month period your application will be suspended for twelve months. Your application will be re-activated after this period however this suspension will not count as time on the housing list.  You will not be on the Council’s Housing List for the suspension period and will not have access to Choice Based Letting or eligible for any social housing support. Your entitlement to Supplementary Rent Allowance may also be affected .

How can I change information on my application?                                                                                              
Any change in your application must be notified to the Council.

Transfer Application Form

Transfer Application Form - Overcrowding

Transfer Application Form - Medical Grounds

Transfer Application Form - Downsizing

Application Form for Transfer of Tenancy

FAQS

Tá na critéir incháilitheachta maidir le tithíocht Chomhairle i Scéim Leithdháilte na Comhairle.

Ar na critéir incháilitheachta tá:

 • – Ní mór go mbeidh fíor-ghá agat le tithíocht agus nach mbeidh tú in ann cóiríocht a fháil le d’acmhainní féin.
 • Ceart chun cónaithe in Éirinn – Ní mór go mbeidh an ceart dlíthiúil agat chun fanacht sa Stát go fadtéarmach.
 • Aois – Caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine.
 • Ioncam –  Ní mór go mbeidh do ghlanioncam faoi bhun na dtairseach thíos:-
 • Duine Fásta Aonair: €35,000
 • 2 Dhuine Fásta Gan aon Pháistí: €36,750
 • Duine Fásta Amháin & Páiste Amháin: €35,875
 • Duine Fásta Amháin & 2 Pháistí: €36,750
 • 2 Dhuine Fásta & Páiste Amháin: €37,625
 • 2 Dhuine Fásta & 2 Pháistí: €38,500
 • 2 Dhuine Fásta & 3 Pháistí: €39,375
 • 2 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €40,250
 • 3 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €42,000

Ní féidir é seo a dhéanamh amach, faraor. Tá liosta fada iarratasóirí ag fanacht le tacaíocht tithíochta sóisialta.

Oibríonn an tAonad um Chóiríocht don Lucht Siúil i gcomhar leis an gCoiste Comhairleach Áitiúil maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil atá comhdhéanta de Chomhairleoirí Contae, daoine den Lucht Siúil agus Ionadaithe an Lucht Siúil de réir mar a éilítear faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998. Cuireann an Coiste seo comhairle ar an gComhairle maidir le gach rud a bhaineann leis an Lucht Siúil agus, go háirithe, maidir lena riachtanais tithíochta.

Is féidir le tionóntaí i dTithíocht Ghrúpáilte nó i mbánna ar láithreáin stad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054838 nó ríomhphost a chur chuig travellers@dlrcoco.ie. Moltar do thionóntaí an Lámhleabhar do Thionóntaí a cheadú sula ndéanfaidh siad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil.

Is é polasaí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ná cóiríocht atá dírithe ar an Lucht Siúil a chur ar fáil do Phobal Taistealaithe dúchais na tíre. Más mian leat cur isteach ar Chóiríocht atá Dírithe ar an Lucht Siúil, is féidir leat teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054848 nó ar ríomhphost chuig travellers@dlrcoco.ie.

Ní féidir iarratas a chur ach chuig Údarás Áitiúil amháin. Más chuig Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a gcuirfidh tú an t-iarratas, is féidir leat suas le trí limistéar tithíochta i réigiún Bhaile Átha Cliath a roghnú, ar chóir go mbeadh ceann amháin ar a laghad acu i gComhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Féadfaidh an dá limistéar eile a bheith i gCathair Bhaile Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath Theas nó Contae Fhine Gall. Má roghnaíonn tú limistéar i gcontae ar bith eile, seolfaimid an t-eolas mar gheall ort chuig na húdaráis tithíochta a roghnaítear. Déanfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin d’iarratas a bhainistiú. Is féidir roghanna limistéar a athrú uair amháin sa tréimhse dhá mhí dhéag trí Fhoirm Rogha Limistéar a líonadh amach. 

Back