Intro Text 

Tógann Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin tithe ar léas ó úinéirí tithe príobháideacha i gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, a mbainfear úsáid astu mar lóistín do dhaoine a bhfuil tithíocht shóisialta de dhíth orthu agus atá ar liosta tithíochta sóisialta. 

Agus an Chomhairle ag déanamh measúnú ar a oiriúnaí is atá teach le haghaidh leasú, cuirfidh sí méid an éilimh ar thithíocht shóisialta sa cheantar sin san áireamh chomh maith leis an gcuspóir go mbainfear pobal inbhuanaithe amach, i.e. meascán cothrom de theaghlaigh ó thaobh ioncaim agus tionachta de.

Má tá teach nó árasán agat ina bhfuil seomra codlata amháin, dhá sheomra codlata nó trí sheomra codlata agus atá i staid mhaith, a chomhlíonann na caighdeáin, agus má tá sé ar intinn agat é léasú, tabhair faoi deara na buntáistí seo a leanas a bhaineann le léasú fadtéarmach:

Ioncam cíosa ráthaithe a íocfar roimh ré

  • Ní bheidh aon bhainistiú tionóntachta le déanamh
  • Ní bheidh aon chostas cothabhála ó lá go lá ann
  • Ní bheidh bailiú cíosa le déanamh ná riaráiste ná tréimhsí folúis
  • Ní bheidh aon chostais fógraíochta agus/nó táillí tionóntachta
  • Socruithe léasaithe fadtéarmacha de 10 mbliana go 20 bliain

FAQS

Once it is within the Dún Laoghaire-Rathdown County Council administrative area the Council will accept your application.
Within one week. The property will be inspected and if deemed suitable for leasing by our inspection the Council will then enter into negotiations with you in respect of rental terms.
The lease would be for 10 to 20 years and will be agreed between the owner and the Council.
Applicants will be allocated from the Council‟s Housing Allocations list.
 
The Council will determine the assessment of need for housing in line with the Council's 'Sustainable Communities Objectives'. It would then be subject to the suitability of your property to meet our needs and the condition of your property, agreement of rent,  production of the various pieces of information requested e.g. BER Cert and conditions of lease.
The rent equal to 80% of the current market rent.
 
Every 3-4yrs in accordance with the lease agreement, even if rents go up or down.
The rent will be paid quarterly in advance by electronic transfer directly into a bank account. Please note that, if the owner is living outside or Ireland, the rental income is subject to withholding tax. Further details on this aspect are available on www.revenue.ie.
 

Yes, please see list below.

Schedule of Furnishings and Appliances
Rooms
Kitchen
-Appropriate Floor Covering (in good condition)
-Blinds/Curtains (in good condition)
-Cooker (in good working order)
-Hood Extractor (in good working order)
-Refrigerator / Freezer (in good working order)
-Washing Machine (in good working order)
 
Living Room
-Floor Covering(s) (in good condition)
-Suite of furniture (appropriate to room size and in good 
condition)
-Blinds/Curtains (in good condition)
 
Dining Room
-Floor Covering(s) (in good condition)
-Table & Chairs (appropriate to property size and in good 
condition)
-Blinds/Curtains (in good condition)
 
Bedroom 1
-Floor Covering(s) (in good condition)
-Bed/Mattress (appropriate to room size, new/fairly new)
-Blinds/Curtains (in good condition)
-Wardrobe (appropriate to room size and in good condition)
 
Bedroom 2
-Floor Covering(s) (in good condition)
-Bed/Mattress (appropriate to room size, new/fairly new)
-Blinds/Curtains (in good condition)
-Wardrobe (appropriate to room size and in good condition)
 
Bedroom 3
-Floor Covering(s) (in good condition)
-Bed/Mattress (appropriate to room size, new/fairly new)
-Blinds/Curtains (in good condition)
-Wardrobe (appropriate to room size and in good condition)
 
Bathroom/En-suite
-Appropriate Floor Coverings (in good condition)
-Bathroom Cabinet (in good condition)
-Shower screen/curtain (in good condition)
-Blinds/Curtains (in good condition)
 
The Council takes responsibility to manage the tenancy and to manage and maintain the property. 
The owner of the property will retain responsibility for structural maintenance, structural insurance and structural repair.
The person(s) allocated the property in the case of houses and the Management Company in the case of apartments.
The management fees remain the responsibility of the owner of the property.
 
Properties must be of a very good to excellent standard and condition. 
During the negotiation process the Council will arrange an inspection of 
the property to ascertain its suitability for inclusion under lease 
arrangements. It will be inspected to confirm that the property meets 
very high structural and decorative standards. Properties must comply 
with the Housing (Standards for Rented Houses Regulations 2008) and 
also with all planning and Building Regulation.

The Council will have the responsibility for dealing with anti-social behaviour.

 

 

Yes. However payments may be terminated in circumstances where a landlord is in breach of his/her obligations under the term of the lease 
agreement.
No. Under the long term leasing arrangement the property can be sold by the property owner during the term but only on the condition that the lease agreement is transferred to the new owner and the Local Authority is notified in advance and is in agreement.
 
In some instances the property owner may agree with the Local Authority to include an "option to purchase‟ and/or a “right of first refusal” as a condition of the lease. These clauses give the Local Authority the option to buy the property at intervals during or at the end of the lease or oblige the owner to first offer the property to the Council should he/she decide to sell. Both parties must be in agreement to include this condition and the specific terms must be negotiated.
 
Yes. Written consent is required from your lender.
 
The Council will require a description of the property as well as documents such as the BER (Building Energy Rating), Valid Tax Clearance Certificate and Bank details. Proof of ownership will also be a requirement as will permission for the lender if applicable. A full list of required documents will be provided to the owner in advance of signing of lease.
Back