Gnó na Comhairle

Cé chomh minic is a bhíonn cruinnithe ag na Coistí um Beartais Straitéiseacha?

Tagann gach Coiste um Beartais Straitéiseacha le chéile go rathúil (i.e. Márta, Meitheamh, Meán Fómhair & Mí na Nollag).

Cad é an liúntas atá in íoctha le Cathaoirleach agus le Leas-Chathaoirleach Údaráis Áitiúla faoi Alt 143?

Alt 143 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú):

€30k do liúntas an Chathaoirligh

€6k do liúntas an LeasChathaoirligh

Back