Intro Text 

Féadfar scannánaíocht a cheadú in áiteanna poiblí laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le cead ón gComhairle agus faoi réir na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na dtáillí a bhaineann le cead den chineál seo. I measc na n-áiteanna poiblí i gceist tá: Bóithre, Cosáin, Páirceanna, Reiligí agus Tránna.

Coinníollacha & Táillí
Ní mór don chomhlacht clúdach Árachais Dliteanais Phoiblí de luach €6.5 mhilliún, árachas fostóirí de luach €13 agus, má bhíonn feithiclí á n-úsáid, árachas mótair de luach €6.5 mhilliún a chur isteach. Caithfidh gach polasaí slánaíocht a áireamh do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ó aon éileamh nó gach éileamh. Caithfear cóip de gach polasaí a chur isteach sula bhféadfar tús a chur leis an scannánaíocht.
 
Seo a leanas na táillí:
  • 1–4 huaire: €120 + 23% CBL in aghaidh na huaire (íostáille de €240 + 23% CBL)
  • Níos faide ná 4 huaire – ráta lae: €800 + 23% CBL
Féadfaidh úsáidí fada a bhfuil socruithe ar leith ag baint leo, a bheith faoi réir idirbheartaíochta.
 
Féadfar grianghrafadóireacht neamh-thráchtála a cheadú saor ó tháille, faoi réir chead na Roinne ábhartha. Ní mór do mhic léinn ó Choláiste creidiúnaithe a dhéanann iarratas maidir le tionscadail, etc. cead a iarraidh i scríbhinn agus cóip d'Árachas Dliteanais Phoiblí an Choláiste a chur isteach ina dtugtar slánaíocht do Chomhairle Contae Dún-Laoghaire Ráth an Dúin ó aon éileamh ar mhéid €6.5 mhilliún. Ní bheidh aon táille le híoc don scannánaíocht féin.
 
Ní gá do Charthanais Chláraithe aon táille a a íoc.
 
Ní mór cloí le haon Fhodhlí nó gach Fodhlí atá ann agus an scánnaíocht.
 
Any filming that takes place on a public road in charge of Dún Laoghaire Rathdown County Council or requires the parking of vehicles on the road will require approval from the Traffic Section and may also require a Traffic Management Plan  Conditions will be incorporated into the consent
 
Beidh cead na Rannóige Tráchta de dhíth i gcás aon scannánaíocht a dhéantar ar bhóthar poiblí faoi chúram Chomhairle Contae Dún
Back