Intro Text 

Is ainmhithe fiáine iad sionnaigh a seachnaíonn daoine de ghnáth. 

Molann an Chomhairle don phobal gan bia a thabhairt do shionnaigh mar méadóidh sé seo líon na sionnach atá thart agus éireoidh na sionnaigh cleachta ar theagmháil a bheith acu le daoine. De bharr na teagmhála seo, d'fhéadfadh sé go mbeadh níos mó muiníne acu dul i ngriorracht daoine / cuairt a thabhairt ar gháirdíní agus bia á lorg acu. D'fhéadfadh sé go mbeadh riosca níos mó ann don sionnach mar thoradh air seo agus ní maith le roinnt sealbhóirí tí a leithéid d'iompair.

Toisc gur ainmhithe fiáine iad, ba cheart iad a fhágáil gan ach fíorbheagán ionchuir ó dhaoine. Is cuid thábhachtach iad den eiceachóras nádúrtha agus tá feithidí, francaigh, lucha agus conabhlaigh mar bhia acu. Ní féidir sionnaigh a athlonnú i gceantair eile, mar shampla ceantar tuaithe, mar bheidís leochaileach i gceantar nach bhfuil taithí acu air.

Tógann an Chomhairle conabhlaigh sionnach de limistéir phoiblí mar bhóithre poiblí, cosáin agus spásanna oscailte.

Back