Intro Text 

Conas a chuirfidh mé iarratas isteach ar thalamh atá i seilbh na Comhairle a cheannach?

 

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil nó a iarraidh ón Roinn um Bainistiú Réadmhaoine.

 

An bhfuil aon táille ar an tseirbhís seo?

Cineál Táille:
Baile € 200.00
Tráchtála € 350.00

 

 

Cad a tharlóidh i ndiaidh dom m’fhoirm iarratais isteach? 

 

Nuair atá an Fhoirm Iarratais chomhlánaithe, an táille chuí agus léarscáil faighte ag an Rannóg um Bainistithe Réadmhaoine, déanfaidh an Chomhairle an t-iarratas a athbhreithniú agus cuirfear tús leis an bpróiseas seo a leanas:

  1. Cead na Roinne – déanfaidh Ranna Seirbhíse na Comhairle an t-iarratas a mheas
  2. Luacháil & Comhaontú – caithfear an talamh a luacháil agus caithfidh an dá pháirtí í sin a aontú
  3. Cead na Comhairle – ansin, caithfear an talamh bheartaithe a bheith ceadaithe le rún Comhairle Iomláine de na Comhaltaí Tofa, agus, má aontaítear é:
  4. Dlí – cuirfear díol na talún ar aghaidh chuig Roinn Dlí na Comhairle le haghaidh ionadaíochta dlíthiúla.

 

 
Back