Intro Text 

Réamhrá

Éilíonn an tAcht um Chosaint Sonraí 1998 agus an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003 go mbeidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin freagrach as sonraí pearsanta a phróiseáil go cothrom. Cosnaíonn na hAchtanna príobháideacht phearsanta agus cearta daoine aonair agus cuireann sé freagrachtaí ar leith ar fhoireann na Comhairle agus iad ag plé le sonraí pearsanta.

Nuair a thugann tú sonraí pearsanta d’eagraíocht nó do dhuine aonair, bíonn cearta agat maidir le húsáid na faisnéise sin agus tá sé de dhualgas ar an gComhairle na sonraí a choinneáil príobháideach agus sábháilte.

 

Seo a leanas na cearta atá i bhfeidhm nuair:

 • atá do shonraí á gcoinneáil ar ríomhaire
 • atá do shonraí á gcoinneáil ar pháipéar nó i bhformáid láimhe eile i gcóras comhdaithe 
 • is ionann do shonraí agus grianghraif nó thaifeadáin fístéipe de d'íomhá nó de thaifeadáin de do ghuth

 

Cinnteoidh na cearta seo go bhfuil an fhaisnéis atá á stóráil:

 • ceart ó thaobh na bhfíoras de
 • ar fáil dóibh siúd ar cheart dóibh í a fháil amháin, agus
 • á húsáid do na cuspóirí a luadh amháin

 

Nuair atá duine aonair/eagraíocht i seilbh do shonraí pearsanta, tá sé de cheart agat:

 • go mbainfear úsáid as do shonraí de réir na rialachán maidir le cosaint sonraí

 • faisnéis ar do shonraí pearsanta a fháil

 • rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta

 • fios a bheith agat cé na sonraí atá á gcoinneáil

 • do shonraí a athrú nó a bhaint

 • cosc a chur ar úsáid do shonraí

 • do shonraí a bhaint de liosta margaíochta dírí

 • agóid a dhéanamh in aghaidh úsáid do shonraí pearsanta

 • eolas a fháil ar an loighic a bhí i gceist nuair ba é cinnteoireacht uathoibrithe an t-aon bhunús amháin le cinneadh tábhachtach a bhfuil tionchar aige ort 

 • diúltú do ghlaonna nó le post margaíochta dírí

 

FAQS

All requests for personal details must be made in writing, either by post or email.  You may be asked for evidence of your identity.  This is to make sure that personal information is not given to the wrong person.  Please address your request to:-

Data Protection Co-ordinator

Corporate Affairs Department

Dún Laoghaire-Rathdown County Council

Marine Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

DDI.: 01 204 7014

Email: dataprotection@dlrcoco.ie

In your request, you should give any details that will help the County Council to identify you and find your data e.g. any previous address and/or date of birth.  Also, be clear about which details you are looking for if you are only looking for certain information.

You should receive these details within one month of your request. This can be extended by a further two months if the request is complex or there is a number of requests from the same individual.

 

In most cases individuals cannot be required to pay a fee to make a subject access request. However, in certain very limited circumstances, per Article 12(5) GDPR, where the initial request is ‘manifestly unfounded or excessive’ or where an individual requests additional copies of their personal data undergoing processing Dun Laoghaire-Rathdown County Council may charge a ‘reasonable fee’ for the administrative costs of complying with the request.

 

If you feel the Council is not respecting your data protection rights, you should contact the organisation's Data Protection Officer. Please address your query to:-

Data Protection Officer

Dun Laoghaire-Rathdown County Council

County Hall

Marine Road

Dun Laoghaire

County Dublin

Phone: 01 2054700

Email: DataProtectionOfficer@dlrcoco.ie

 

If you are then not satisfied with our response, you may contact the Office of the Data Protection Commissioner – details as follows:

The Office of the Data Protection Commissioner

Canal House

Station Road

Portarlington

Co Laois

 

LoCall:  1890 252 231            Tel:  057 868 4800        Fax:  057 868 4757

Email:  info@dataprotection.ie

Website:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

 

Back