Intro Text 

Meáin, Preasráitis & Amanna DLR

Fiosrúcháin ó na Meáin – Teileafón: (01) 204 7090

 

Meáin, Preasráitis & Amanna DLR

Fiosrúcháin ó na Meáin – Teileafón: (01) 204 7090

 

Gearáin Oifigiúla

Conor Peoples, Oifigeach Gearán
Halla an Chontae, Bóthar na Mara,Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath

Cliceáil ar an nasc thíos le haghaidh eolais ar na nósanna imeachta maidir le Gearáin Oifigiúla

Oifig an Ombudsman

Tá ról teagmhála ag Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin don Ombudsman agus í ag déanamh fiosrúchán. Is féidir teagmháil leis an Ombudsman ag an seoladh thíos: 

Emily O'Reilly, Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath, 2

Suíomh gréasáin Oifig an Ombudsman

Tá nós imeachta maidir le gearáin ceaptha ag an gComhairle Contae a ndéanfaidh a chur i bhfeidhm an gá le gearáin áirithe a chur ar aghaidh chuig oifig an Ombudsman a laghdú.

 

Sonraí Teagmhála

Fón:             +353 (01) 2047090
Facs:            +353 (01) 2806969
Ríomhphost: commsoffice@dlrcoco.ie

Back