Intro Text 

D’fhaomh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin ballraíocht na gCoistí um Polasaithe Straitéiseacha i Márta 2015. 

Is é cuspóir Coiste um Polasaithe Straitéiseacha ná beartais a cheapadh agus a fhorbairt, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a athbhreithniú a bhaineann le feidhmeanna Chomhaire Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus chun comhairle a chur ar an gComhairle dá réir. Tá an Coiste comhdhéanta de Chomhairleoirí tofa agus ionadaithe ó na hearnálacha seo a leanas:

 • Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Gnó/Tráchtáil
 • Forbairt/Foirgníocht
 • Comhshaol/Caomhnú/Cultúr
 • Pobal/Deonach/Míbhuntáiste
 • Ceardchumann

Tá 6 Choiste um Polasaithe Straitéiseacha ag Comhairle Contae Dhún-Laoghaire Ráth an Dúin:

 1. An Coiste um Polasaithe Straitéiseacha maidir le Forbairt, Pobal agus Aosú
 2. An Coiste um Polasaithe Straitéiseacha maidir le Comhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh
 3. An Coiste um Polasaithe Straitéiseacha maidir le Pleanála
 4. An Coiste um Polasaithe Straitéiseacha maidir le Tithíocht Shóisialta
 5. An Coiste um Polasaithe Straitéiseacha maidir le hIompar agus Gluaiseacht ar fud an Chontae
 6. Grúpa Polasaí Chorparáidigh

Tá an Grúpa Polasaí Chorparáidigh comhdhéanta den Chathaoirleach a dhéanann cathaoirleacht ar an ngrúpa i gcomhar le Cathaoirligh na gCoistí um Polasaithe Straitéiseacha.

Déanann an Grúpa Polasaí Chorparáidigh comhordú ar an obair a dhéanann na Coistí um Polasaithe Straitéiseacha agus is fóram é inar féidir cinntí polasaí a imríonn tionchar ar an gComhairle ar fad a aontú le moladh don Chomhairle iomlán.

FAQS

Councillors (Total: 12)

Emma Blain

Deirdre Donnelly

Mary Fayne

Karen Furlong

Mary Hanafin
John Kennedy
Lynsey McGovern
Sorcha Nic Cormaic
Peter O'Brien (Chair)

Dave O'Keeffe

Patricia Stewart
Grace Tallon

 

Sectoral Representatives (Total: 6)

Environment/Conversation Sector (1)
- Selma Harrington (PPN)

Business/Commercial Sector (1)
- Vacancy (Awaiting replacement for Larry O’Connor (Chambers Ireland ))

Community/Voluntary Sector (2)
- Michele Relihan (PPN)
- Tom Conlon (PPN)

Social Inclusion Sector (2)
- Ann Cannon (PPN)
- Geraldine Graydon (PPN) 

 

Councillors (Total: 14)

Emma Blain

Chris Curran

Kevin Daly
Liam Dockery
Kate Feeney
Melisa Halpin
Mary Hanafin

John Kennedy
Lettie McCarthy
Tom Murphy
Peter O'Brien

Shane O'Brien

Denis O'Callaghan

Barry Ward (Chair)

 

Sectoral Representatives (Total: 7)

Environment/Conservation Sector (1) 
- Miriam Hennessy (PPN)

Development/Construction Sector (1) 
- Sean O'Neill (Chambers Ireland)

Business/Commercial Sector (2) 
- Dr Josephine Browne (Chambers Ireland)
- Ann Marie Walsh (Chambers Ireland)

Trade Union Sector (1) 
- Rosheen Callendar (ICTU)

Community/Voluntary Sector (1) 
- Aileen Eglinton (PPN)

Social Inclusion Sector (1) 
- Fardus Sultan (PPN)

 

Councillors (Total: 12)

Marie Baker
Jennifer Cuffe
Cormac Devlin
Mary Fayne
Hugh Lewis
Lynsey McGovern

Carron McKinney
Sorcha Nic Cormaic
Seamas O'Neill
Barry Saul
Carrie Smyth
Ossian Smyth (Chairperson)

 

Sectoral Representatives (Total: 6)

Agriculture/Farming Sector (1)

- Denis Mulvey (IFA)

Environment/Conservation Sector (1)
- Diarmuid McAree (PPN)

Development/Construction Sector (1)
- Peter Clancy (Chambers Ireland)

Business/Commercial Sector (1)
- Errol Close (Chambers Ireland)

Community/Voluntary Sector (1)
- Elizabeth Clooney (PPN)

Social Inclusion Sector (1)
- Marese Hegarty (PPN)

Councillors (Total: 14)

Marie Baker

Shay Brennan

Anne Colgan

Jennifer Cuffe
Kevin Daly

Karen Furlong

Jim Gildea
Carron McKinney
Michael Merrigan (Chair)
Brian Murphy
Tom Murphy

Dave O'Keeffe
Patricia Stewart
Grace Tallon

 

Sectoral Representatives (Total: 7)

Environmental/Conversation Sector (2)
- Goff Lalor (PPN)
- Rob Goodbody (PPN)

Development/Construction Sector (2)
- Matt Gallagher (Chambers Ireland)
- Martin O'Donnell (Chambers Ireland)

Business/Commercial Sector (1)
- Kevin Fitzgerald (Chambers Ireland)

Community/Voluntary Sector (1)
- Paul O'Callaghan (PPN)

Social Inclusion Sector (1)
- Veronica Heywood (PPN)

 

Councillors (Total: 14)

John Bailey (Chair)
Anne Colgan

Chris Curran

Cormac Devlin

Kate Feeney
Jim Gildea
Melisa Halpin
Pat Hand
Deirdre Kingston
Michael Merrigan
Brian Murphy
Denis O'Callaghan

Dónal Smith

Carrie Smyth

Sectoral Representatives (Total: 7)

Environment/Conservation Section (1)
- Terence Corish (PPN)

Development/Construction Sector (1)
- Kathy Irwin (Chambers Ireland )

Business/Commercial Sector (1)
- Liz Ferris (Chambers Ireland )

Trade Union Sector (1)
- Jimmy Jordan (ICTU)

Community/Voluntary Sector (2)

- Kieron Brennan (PPN)

- Gerladine Dunne (PPN)

Social Inclusion Sector (1)
- Catherine Kenny (PPN)

 

Councillors (Total: 14)

John Bailey

Shay Brennan (Chairperson)
Liam Dockery
Deirdre Donnelly
Pat Hand
Deirdre Kingston
Hugh Lewis
Lettie McCarthy
Shane O'Brien
Seamas O'Neill
Barry Saul

Dónal Smith
Ossian Smyth
Barry Ward

 

Sectoral Representatives (Total: 7)

 

Environmental/Conversation Sector (2)

- Keith Byrne (PPN)
- Clare Sullivan (PPN)

Development/Construction Sector (2)
- Pat Neill (Chambers Ireland)
- Gregory Alken (Chambers Ireland )

Business/Commercial Sector (1)
- Tom Nolan (Chambers Ireland )

Community/Voluntary Sector (1)
- Jim Colgan (PPN)

Social Inclusion Sector (1)
- John Nolan (PPN)

 

Each SPC meets on a quarterly basis (i.e. March, June, September & December).

Back