×

Status message

Intro Text 

Deontais Phobail

Cuireann Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin raon leathan deontas ar fáil do ghrúpaí pobail chun cabhrú leo tabhairt faoi ghníomhaíochtaí agus tionscadail ina gceantair. Tá na deontais seo ceaptha chun tacú le gníomhaíocht pobail agus saoránacht ghníomhach.

Tá Scéim Deontas 2017 DLR ar oscailt anois le haghaidh iarratas..

dlr 2017 Grant scheme Applications

Cuireann Scéim Deontas DLR cúnamh airgeadais ar fáil do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí a bhfuil tionscadail, imeachtaí nó forbairtí don phobal agus d’eagraíochtaí gnó idir lámha acu go háitiúil nó ag leibhéal an chontae laistigh de Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Tá sé d’aidhm ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a dheimhniú go n-úsáidfear na hacmhainní teoranta airgeadais atá ar fáil chun leasa phobal DLR agus chun tacú le cuspóirí na Comhairle a bhaint amach.

Ar na deontais atá ar fáil le haghaidh Grúpaí Pobail tá an Deontas Tionscnaimh más grúpa nua atá ann, Deontas Costais Reatha, Trealamh Beag a Cheannach, Trealamh Mór a Cheannach (ar fáil uair sa trí bliana).
 
Ní íoctar deontais mura bhfuil admhálacha curtha ar fáil seachas i gcás an Deontais Tionscnaimh a íoctar roimh ré.
 
Féach na Treoirlínte maidir le Deontais Phobail le haghaidh tuilleadh sonraí.

 

Back