A

Languages

Intro Text 

Tá clár oibre leathan ann – idir chomhairle a chur ar rannóga eile is mhórthionscadail tithíochta a dhearadh agus feabhas a chur ar an stoc tithíochta atá ann cheana féin.

 

Thug an Chomhairle 137 áit chónaithe ar lámh in 2009 – bhí siad siúd ar Bhóthar Dhroichead na gCloch, an tSeanchoill, Clós Bhaile na nGabhar, Baile na nGabhar, Sráid an Phiarsaigh, an Naigín, Faiche Chill an Chrosaire, Áth an Ghainimh agus Teach Chluain Tiobrad, an Charraig Dhubh. Cuireadh roinnt scéimeanna eile i gcrích in 2010. Is iad sin ná an Bheannach Mór sa Charraig Dhubh, Garrán an Bhreithimh i mBaile an tSaoir agus Sráid an Phiarsaigh sa Naigín.

Is ionann iad sin agus 65 áit chónaithe sa bhreis.

Back