Intro Text 

Cuireann Rannóg na nAiltirí an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) i bhfeidhm maidir le Struchtúir Chontúirteacha agus Áiteanna Contúirteacha.

Más mian leat Foirgneamh Contúirteach nó Áit Chontúirteach a thuairisciú, déan teagmháil le Rannóg na nAiltirí ar 01 2054882.

Is féidir ríomhphost a chur chuig DangerousBuildings@dlrcoco.ie

Más mian leat Foirgneamh Contúirteach nó Áit Chontúirteach a thuairisciú i ndiaidh 5pm nó ag an deireadh seachtaine, cuir glao ar ár n-uimhir éigeandála, 01 6778844.

Back