Intro Text 

Cuimsithe faoin scéim seo tá 41 áit chónaithe – 19 n-árasán i mbloc ag acomhal Ascaill Pháirc an Bhaile Nua agus Chuarbhóthar Bhaile na Manach agus 22 theach agus árasán dhá urlár a bhfuil a ndoras féin acu timpeall ar chlós comhroinnte laistigh.

Tá an fhorbairt seo ina shárshampla den dea-chleachtas don cheantar maidir le hinbhuanaitheacht agus áirítear bearta éighníomhacha agus gníomhacha ann, mar shampla:

  • Ardleibhéil inslithe sna hurláir, ballaí, dhíonta agus sorcóirí uisce.
  • Fuinneoga ardchaighdeáin
  • Aerdhíonacht
  • Téamh Ceantair sna hárasáin
  • Painéil ghréine agus córas liath-uisce i roinnt de na tithe
Back