Commercial Rates

Notice of Rates having been Made for Dun Laoghaire Ratdown County Council

Date 
Monday, February 1, 2021
Location 
dlr County
Intro Text 

NOTICE OF RATES HAVING BEEN MADE 

COUNTY OF DÚN LAOGHAIRE-RATHDOWN

 

Notice is hereby given that on the 1st February 2021 County Rates have been duly made on the property rateable thereto in the County of  Dún Laoghaire–Rathdown.

The Annual Rate on Valuation for the service of the financial year ending on 31st December 2021 is 0.1732.

 

COUNTY CHARGES

Annual Rate on Valuation 0.1732

 

The rate books are now in y custody amd may be inspected by any person affected thereby at the Council’s offices at County Hall, Marine Road, Dún Laoghaire and will be there open for such inspection between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. during the fourteen days next following the date hereof, exclusive of Saturdays and Sundays. The said rates will be payable from and after the publication of this notice.

If you wish to view the rate books, you are required to make an appointment in advance.  Please email info@dlrcoco.ie.  This is to ensure compliance with COVID-19 requirements

 

Dated this 1st February 2021.

 

Helena Cunningham

Director of Finance & Economic Development

Dún Laoghaire-Rathdown County Council

County Hall

Marine Road

Dún Laoghaire

 

Fógra faoi taisceadh leabhair rátaí le haghaidh iniúchadh agus faoi rún chun gearrtha a dhéanamh

 

 

Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

 

 

Tugtar fógra le seo go bhfuil Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar tí Ráta Chontae a ghearradh ar sealúchas atá faoi ráta i gContae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

 

An Gearradh Bliantúil ar Luacháil le haghaidh seirbhís na bliana airgeadais dar críoch an 31ú Nollaig 2021 ná 0.1732.

 

 

MUIRIR CONTAE

Gearradh Bliantúil ar Luacháil 0.1732

 

 

Tá na leabhair rátaí ar taisceadh le haghaidh iniúchadh ag aon íocóir rátaí in Oifigí an Chomhairle ag Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire agus beidh siad ar fáil ansin d’iniúchadh dá leithéid idir na h-uaireanta 10.00 a.m. agus 4.00 p.m. seachas Sathairn agus Domhnaigh.

 

Más maith leat na leabhair rátaí a fheiceáil, is gá coinne a dhéanamh roimh ré.  Seol ríomhphost chuig info@dlrcoco.ie. Cinntíonn sé seo go gcloítear le riachtanais COVID-19. 

 

Dáta inniú an 11ú Eanair 2021.

 

Helena Ní Chuinneagáin

Ceannaire Airgeadais agus Forbairt Gheilleagrach    

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Halla an Chontae

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

 

Back