Heritage

Casement Memorial Statue Book Launch

Date 
Wednesday, May 10, 2023
Location 
dlr County
Intro Text 

Chuir an Comhairleoir Michael Clark, Leas-Chathaoirleach Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, fáilte roimh an lucht freastail ag seoladh Dealbh Chuimneacháin Mhic Easmainn le Angus Mitchell i Lexicon dlr Dé Sathairn. Sheol Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, an leabhar, a choimisiúnaigh an Oifig Oidhreachta chun suiteáil Dealbh Mhic Easmainn a cheiliúradh, agus labhair sí faoi na naisc idir Mac Easmainn, Conradh na Gaeilge agus athbheochan na Gaeilge.

Cllr. Michael Clark, Leas Cathaoirleach of Dún Laoghaire-Rathdown County Council, welcomed attendees to the launch of Dealbh Cuimnheacháin Mhic Easmainn by Angus Mitchell in the dlr Lexicon on Saturday night. The book, commissioned by the dlr Heritage Office to celebrate the installation of the Casement Statue, was launched by Paula Melvin, Uachtarán Conradh na Gaeilge who spoke about the links between Casement, Conradh na Gaeilge and the revival of the Irish language.

 

Back