A

Languages

Intro Text 

Deansgrange Cemetery

The land for Deansgrange Cemetery was purchased in 1861 and the first burial took place in 1865. The cemetery covers an area of 65 acres and contains the remains of over 140,000 people. 

 • There are more people of national importance buried here than in any other Irish cemetery with the exception of Glasnevin. 
 • There are two former Taoisigh, a Nobel Prize winner, an Oscar winner, the most famous tenor of his day, entrepreneurs, actors, artists, musicians and over 20 writers including Frank O’Connor and Flann O’Brien. 
 • In addition there are many other people who have played a part in all the historic events over the last 150 years. These include marine disasters such as the Palme and the Leinster, two World Wars, the Easter Rising, the War of Independence, the Civil War, and all the other events that make up local and national life. 
 • It is a tradition in this cemetery to inter the deceased facing to the East – towards the rising sun. A member of the clergy is buried in the opposite way so as he will face towards his flock.
 • When the cemetery first opened if a family could not afford the expense of erecting a headstone the planting of a tree marked the location of the grave.
 • Located on the left side of the cemetery avenue is the Protestant Church, where people of that faith in the early days of the cemetery were buried in the sections South, South West and West, while those of the Catholic faith were buried on the right side of the cemetery avenue, with their own Catholic Church located in the North section.
 • The use of symbols is everywhere in the cemetery - the carvings on the stones, the type of memorial and even the trees.

The Cross - the ultimate emblem of Christianity. Tradition has it that the shape of the Celtic cross was formed by St Patrick putting the Latin cross over the circle, which was the sign of the moon goddess thus showing the triumph of Christianity over paganism.

 IHS - the initial letters in Greek for the name of Jesus. In Latin - Jesus Hominum Salvator – Jesus Saviour of Men. There are also other meanings.

 XP - the initial letters in Greek for Christ

 Flowers

 • ·         Ivy - fidelity and friendship
 • ·         Lily - purity
 • ·         Oak - generally refers to old age
 • ·         Palm leaves - the coming of Christ or woven into a garland to signify triumph
 • ·         Rose - harmony and love or truthfulness
 • ·         Sheaves of wheat - the Resurrection

 Dove - shown with a twig in its mouth, it represents the dove sent out by Noah to see if the waves had receded. When it came back it was taken as a sign of forgiveness by God
Book - usually the bible but sometimes it is over the grave of a writer or teacher
Hand - hands shaking are a sign of friendship; hand pointing upwards to GodAngels - are used to convey many messages such as grief, the resurrection, the judgement and many other subjects
Anchor - the cross or a sign of hope
Chalice - a clergyman
Snake - the Devil but sometimes a medical person 
Lamb - the Lamb of God, Christ's sacrifice for mankind or purity and innocence
Broken column- a life cut short or that all things, even great civilizations, come to an end
Obelisk – associations with Egyptian culture, showing culture and wealth of the deceased
Trees – the yew is associated with the tree of life and with eternity; the weeping willow with forgiveness

 Did you know why Yew trees are planted in Churchyards?

 Some Yew trees were actually there before the church was built as the preacher often preached under a Yew tree if the village could not afford a church.

 In 1307 King Edward 1st ordered Yew trees to be planted in churchyards to offer some protection to the buildings. Traditionally a church has only two Yew trees – one on the gateway to the main door and the second on the path to the minor door.

 Yews are poisonous so by planting them in the churchyards cattle that were not allowed to graze on hallowed ground were safe from eating Yew.

 Yew was the traditional wood used for making long bows – planting in churchyards ensured availability in times of need.

 Yew branches on touching the ground take root and sprout again – this became the symbol of death, rebirth and therefore immortality.

 

 

FAQS

Tá an chomhairle freagrach as féar a chur agus a lomadh i Seangánach. Déan teagmháil leis an oifig i nGráinseach an Déin má bhíonn aon cheist agat. Tabhair faoi deara gurb é polasaí na reilige gan féar a chur ar feadh bliain amháin ón adhlacadh mar gheall ar thurnamh.

Tá. Cuireann an Chomhairle slacht ar uaigh tar éis an adlactha. Má tá imní ort faoi aon rud, déan teagmháil leis an oifig i nGráinseach an Déin.

 

Níl ach amháin má tá taighde le déanamh ar neart uaigheanna.

Níl. Ar an drochauir tá an liosta le haghaidh binsí i Reilig Sheangánaí ídithe.

Ar an drochuair, ní chuirimid an tseirbhís seo ar fáil a thuilleadh.

 

Caithfidh. Is é an chomhairle amháin atá freagrach as an dúshraith a thógáil.

Uaigheanna nua i Seangánach: €2,900 + táille adhlactha
Uaigheanna nua i nGráinseach an Déin: €16,000 + táille adhlactha
Níl siad ar fáil le ceannach roimh bhás.

 

 

.

 

Féach an Leathanach Clocha Cinn a Chur Suas

 

Ní féidir linn líon na gcónraí a fhéadtar cur in uaigh a dhearbhú, faraor. Braitheann sé sin ar chineál na talún agus thosca eile mar mhéid na gcónraí, etc.

 

Féadtar roinnt prócaí beaga/cóifríní a chur in uaigh toisc go bhfuil siad níos lú ná cónra.

€400 agus d'fhéadfaí é sin a dhéanamh go príobháideach seachas trí Ahdlacóir.

Tabhair faoi deara nach bhfuil taifid ríomhairithe ag reilig Ghráinseach an Déin ná reilig Sheangánaí agus, mar sin, is gá leis an eolas seo a leanas chun uaigh a aimsiú:

 1. Dáta/bliain an bháis nó adhlactha
 2. Ainm iomlán agus seoladh is déanaí an duine éagtha. Níl taifid ag an gComairle ach amháin do na reiligí i nGráinseach an Déin, Seangánach agus Cill Ghobáin.

Más maith leat úinéireacht uaighe a aistriú, ní mór go dtabharfaidh úinéir na huaighe cead i scríbhinn. Caithfidh siad litir a scríobh agus a shíniú ina gcuirtear in iúl:

 1. Uimhir na huaighe
 2. Ainm agus seoladh an duine a n-aistreofar an uaigh chuige
 3. Go dtuigeann siad go bhfuil siad ag scaoileadh gach ceart adhlactha don uaigh luaite
 4. Tá táille €65 + CBL @23%, Costas Iomlán €79.95 as an aistriú.

Má tá úinéir na huaighe marbh, caithfidh an duine ar mian leis/léi an uaigh a ghlacadh foirm Dearbhaithe Sannacháin Díorthaigh a shíniú os comhair feidhmeannach síochána. Ta an fhoirm seo ar fáil ón oifig i nGráinseach an Déin. Féadfar go mbeidh litreacha ó neasghaol an úinéara de dhíth freisin ina gcuirfear in iúl nach bhfuil sé/sí i gcoinne an aistrithe, ach amháin má tá uacht ann ina gcuirtear a mhalairt in iúl. Sa chás sin, bíonn an uaigh mar chuid d’iarmhar an eastáit mura luaitear go sonrach í.

Tabhair an t-eolas seo a leanas don oifig go pearsanta nó seol chuig an oifig é sa phost:

 1. Uimhir na huaighe, nó mura féidir é sin a dhéanamh, dáta báis nó adhlactha an duine san uaigh.
 2. Uimhir chárta dochair/creidmheasa nó Seic/Ordú Poist (iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin) ar €75 + CBL @13.5%. Costas Iomlán €85.13.
 3. D’ainm, sheoladh agus uimhir fóin chun gur féidir linn teagmháil leat agus an obair i gcrích. 

Tabhair an t-eolas seo a leanas don oifig go pearsanta nó seol chuici sa phost é:

1.   Uimhir na huaighe, nó, mura féidir é sin a dhéanamh, dáta báis nó adhlactha an duine san uaigh.

2.   Uimhir chárta dochair/creidmheasa nó Seic/Ordú Poist (iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin) ar €210 +         CBL @ 13.5%. Costas Iomlán €238.35.

3.   Cé ach go mb'fhearr leat, cloichíní eibhir léith nó cloichíní marmair bháin.

4.    D’ainm, seoladh agus uimhir fóin chun go mbeidh muid in ann teagmháil leat agus an obair i gcrích.

 • Ó Chathair Bhaile Átha Cliath go Reilig Ghráinseach an Déin, bus uimhir 46a chuig Crosbhóthar Ghráinseach an Déin agus bus uimhir 4 chuig Páirc Áth na Carraige. Níl ach achar gearr le siúl ón dá áit.
 • Ón gCarraig Dhubh to dtí Reilig Ghráinseach an Déin, bus uimhir 84 a stopann gar do Gheataí na Reilige.
 • Ó Dhún Laoghaire go Reilig Ghráinseach an Déin, uimhir 46a chuig Crosbhóthar Ghráinseach an Déin, achar gearr le siúl.
 • Ó Chathair Bhaile Átha Cliath go Reilig Sheangánaí, bus uimhir 145.
 • Ón gCarraig Dhubh go Reilig Sheangánaí, bus uimhir 84.
 • Ó Dhún Laoghaire go Reilig Sheangánaí, bus uimhir 45a. Stopann gach bus a théann chuig Reilig Sheangánaí gar do Gheataí na Reilige. 
Back